Quản trị chiến lược: Vai trò và quy trình thực hiện

Quản trị chiến lược: Vai trò và quy trình thực hiện

Theo Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Việt Nam có khoảng 75% doanh nghiệp sử dụng quản trị chiến lược. Tuy nhiên, mức độ sử dụng quản trị chiến lược của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bài viết này, CleverAds sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quản trị chiến lược cũng như quy trình triển khai hiệu quả.

1. Quản trị chiến lược là gì?

Quản trị chiến lược là quá trình hình thành và triển khai các chiến lược, mục tiêu của tổ chức để đạt được thành công trong dài hạn. Nó bao gồm việc phân tích môi trường, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, triển khai chiến lược, đánh giá và điều chỉnh.

Quản trị chiến lược

Theo đó, quản trị chiến lược là một quá trình liên tục, bắt đầu từ việc phân tích môi trường và kết thúc bằng việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Quá trình này cần được thực hiện một cách có hệ thống và bài bản để đảm bảo rằng tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình.

2. Vai trò của quản trị chiến lược trong một doanh nghiệp

Xác định mục tiêu và định hướng phát triển của tổ chức

Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn, sứ mệnh, nhiệm vụ và mục tiêu của mình.

Các hệ thống cập nhật tình hình thị trường kinh doanh giúp các nhà quản trị dự báo xu hướng. Từ đó xác định hướng đi và những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Khi đã nắm rõ được đích đến của doanh nghiệp, mọi người có thể hiểu rõ vai trò của mình và trở nên gắn kết hơn.

Quản trị chiến lược – phân bổ nguồn lực hiệu quả

Một nghiên cứu của McKinsey & Company gần đây cho thấy:

Các doanh nghiệp có tỷ lệ phân bổ nguồn lực hiệu quả cao hơn 20% có khả năng tăng trưởng doanh thu nhanh hơn 50% so với các doanh nghiệp khác.

Quản trị chiến lược giúp tổ chức phân bổ nguồn lực hiệu quả để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Điều này giúp tổ chức tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và đạt được hiệu quả cao nhất.

Thích ứng với sự thay đổi của thị trường

Harvard Business Review nghiên cứu rằng:

Các doanh nghiệp có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường có khả năng sinh lời cao hơn 15% so với các doanh nghiệp khác. Đây là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển và tăng khả năng cạnh tranh.

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược giúp tổ chức chuẩn bị các phương án tốt nhất để đối mặt với biến động của thị trường. Bởi quản trị chiến lược được hình thành dựa trên những thông tin trong và ngoài doanh nghiệp. Do đó, nó mang tính khách quan, định hướng giúp tổ chức đạt được những mục tiêu lâu dài.

Quản trị chiến lược – tạo ra lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là khả năng của tổ chức tạo ra giá trị cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Quản trị chiến lược giúp tổ chức xác định và phát triển các lợi thế cạnh tranh để đạt được thành công trong kinh doanh.

3. Các cấp quản lý trong hệ thống quản trị chiến lược

Phân cấp quản trị chiến lược là việc chia hệ thống quản trị chiến lược thành các cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ có những chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể. Các cấp độ quản trị chiến lược thường được phân chia như sau:

  • Cấp công ty: Là cấp cao nhất trong hệ thống quản trị chiến lược. Họ chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược tổng thể cho toàn bộ doanh nghiệp.
  • Cấp đơn vị kinh doanh: Là cấp chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược cho từng đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh có thể là các sản phẩm, dịch vụ, các thị trường, hoặc các khu vực địa lý.
  • Cấp chức năng: Là cấp chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược cho từng chức năng hoặc bộ phận trong doanh nghiệp. Các chức năng/bộ phận có thể là marketing, sản xuất, tài chính, nhân sự,…

4. Các công cụ giúp quản trị chiến lược hiệu quả

4.1. Quản trị chiến lược theo mô hình SWOT

SWOT là một mô hình phân tích được sử dụng trong quản trị chiến lược để đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Mô hình này giúp doanh nghiệp xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đồng thời xác định các cơ hội và thách thức từ môi trường kinh doanh.

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược theo mô hình SWOT mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Nó xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển, xây dựng chiến lược phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.2. Theo thẻ điểm cân bằng BSC

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một mô hình quản trị chiến lược được phát triển năm 1992. Nó là một mô hình tổng thể giúp doanh nghiệp liên kết tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của mình với các hoạt động và nguồn lực.

BSC giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển. Đồng thời xây dựng những hoạt động cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đó.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn xác định được các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu quả chiến lược. Điều này giúp có những sự thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp trong tương lai.

5. Quy trình 4 bước quản trị chiến lược thành công

5.1. Phân tích – quản trị chiến lược

Bước đầu tiên của quy trình quản trị chiến lược là phân tích môi trường kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài.

Các cơ hội có thể bao gồm các xu hướng mới, sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi của nhu cầu của khách hàng,… Còn thách thức có thể bao gồm sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới, sự thay đổi của quy định của chính phủ,…

5.2. Xây dựng chiến lược

Sau khi phân tích dữ liệu thống kê, các nhà quản trị doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu cao nhất của tổ chức. Chiến lược cần hướng đến việc tạo ra giá trị tốt đẹp hơn trong tương lai. Đồng thời đảm bảo tính khả thi của dự án và bám sát xu hướng kinh doanh của thị trường.

Quản trị chiến lược

5.3. Triển khai – quản trị chiến lược

Giai đoạn này là quá trình thực hiện trực tiếp các mục tiêu chiến lược đã được đưa ra. Các hoạt động triển khai bao gồm các quy trình, ngân sách, chương trình cần thiết để đạt được các mục tiêu đó.

5.4. Kiểm soát, đo lường

Bước cuối cùng trong quy trình triển khai quản trị chiến lược là kiểm soát và đo lường. Kiểm soát giúp đảm bảo rằng chiến lược đang được thực hiện theo đúng kế hoạch và mục tiêu. Trong đó, đo lường giúp đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chiến lược.

Theo Harvard Business Review:

Doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát hiệu quả có khả năng đạt được mục tiêu chiến lược cao hơn 30% so với các doanh nghiệp khác.

Điều này cho thấy rằng kiểm soát và đo lường là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược.

6. Lời kết – quản trị chiến lược

Qua kiến thức mà CleverAds chia sẻ đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ về khái niệm, tầm quan trọng và cách thức triển khai quản trị chiến lược hiệu quả. Để làm được điều này, các nhà quản trị cần phải trau dồi kinh nghiệm và nắm được phương pháp để mang lại hiệu quả thực tiễn cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm các giải pháp Digital Marketing, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi TẠI ĐÂY để được hỗ trợ nhanh nhất!

    Connect With CleverAds