Đấu giá từ khóa Google: Hiểu rõ Ad Rank, CPC & Quality Score

Đấu giá từ khóa Google: Hiểu rõ Ad Rank, CPC & Quality Score

Khám phá khái niệm Đấu giá từ khóa Google và cách thức hoạt động quảng cáo trực tuyến. Phân tích yếu tố quan trọng gồm: Ad Rank, Cost per Click và Quality Score (đánh giá chất lượng) để đánh giá mức độ ảnh hưởng trong chiến dịch Google Ads.

1. Đấu giá từ khóa Google là gì?

Đấu giá từ khoá Google

Đấu giá từ khóa Google (Keyword bidding) là một phần quan trọng trong chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Đặc biệt với nền tảng quảng cáo PPC. 

Trong đấu giá từ khóa Google, các nhà quảng cáo cạnh tranh với nhau để xác định mức giá tối đa mà họ sẵn sàng trả cho mỗi lần người dùng nhấp vào quảng cáo của họ khi tìm kiếm một từ khóa cụ thể.

2. Cách thức đánh giá quy trình đấu giá từ khóa Google 

 • Có 3.5 tỷ lượt tìm kiếm trên Google mỗi ngày 
 • 84% người sử dụng Google ít nhất ba lần mỗi ngày để tìm kiếm thông tin

Khi một truy vấn tìm kiếm được yêu cầu trên Google

Google Ads tiến hành một cuộc đấu giá nhanh để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho truy vấn tìm kiếm đó. Đồng thời vị trí quảng cáo sẽ ở đâu. Cuộc đấu giá quảng cáo này được lặp lại mỗi khi một quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện cho một từ khóa tìm kiếm trong hàng tỷ lượt tìm kiếm hàng ngày.

Để xác định quảng cáo điều kiện hiển thị trong đấu giá từ khoá Google

Google sử dụng giá trị gọi là Điểm xếp hạng Quảng cáo (Ad Rank). Nếu một quảng cáo không đáp ứng điểm xếp hạng Quảng cáo, nó sẽ không được hiển thị. Điểm xếp hạng cũng xác định chi phí Cost Per Click của quảng cáo khi người dùng nhấp vào quảng cáo của họ.

3. Quy trình đấu giá từ khóa Google 

Khi có một truy vấn tìm kiếm, cuộc đấu giá trên Google Ads bắt đầu.

Quy trình đấu giá từ khoá Google bao gồm: 

Đối với mỗi truy vấn tìm kiếm. Google Ads tìm tất cả các quảng cáo mà từ khóa của chúng liên quan đến các cụm từ tìm kiếm.

 • Bỏ qua quảng cáo không đủ điều kiện và quảng cáo đã bị từ chối.
 • Những quảng cáo còn lại được đánh giá dựa trên điểm xếp hạng. Điểm quảng cáo được xây dựng dựa trên giá đặt tối đa trên: mỗi lượt nhấp, chất lượng quảng cáo, ngưỡng xếp hạng, mục tiêu tìm kiếm mở rộng, định dạng sử dụng.

Quảng cáo đủ điều kiện trong cuộc đấu giá sẽ được hiển thị trên trang nhất của kết quả tìm kiếm dựa trên điểm Quảng cáo.

Giao diện kết quả tìm kiếm Google thay đổi liên tục

Hiện tại, Google hiển thị ba quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên. Và ba quảng cáo phía dưới kết quả tìm kiếm trên mỗi trang kết quả tìm kiếm. 

Tùy thuộc vào độ phổ biến của cụm từ tìm kiếm và số lượng quảng cáo đủ điều kiện. Quảng cáo có thể được hiển thị trên nhiều trang kết quả tìm kiếm cho cụm từ tìm kiếm đó.

Ví dụ:

Tìm kiếm từ khoá “eye doctors Dallas” và kết quả quảng cáo Google trả về cho quảng cáo đủ điều kiện hiển thị là:

Đấu giá từ khoá Google

4. Các tiêu chí đấu giá từ khóa Google 

4.1. Ad Rank 

Quảng cáo có điểm quảng cáo (Ad Rank) cao nhất sẽ được hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang kết quả tìm kiếm cho một cụm từ tìm kiếm liên quan. Sau đó là quảng cáo có điểm quảng cáo cao thứ hai và tiếp tục như vậy. Các quảng cáo không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện về điểm quảng cáo sẽ không được hiển thị trên Google.

Công thức tính:

Ad Rank = Max CPC Bid x Quality Score + yếu tố bổ sung*

(*Yếu tố bổ sung gồm: tác động của phần mở rộng, định dạng,, ngưỡng điểm, ngữ cảnh tìm kiếm, mức cạnh tranh)

Ngân sách quảng cáo không đảm bảo mức điểm tốt nhất. Dưới đây là ví dụ minh hoạ:

Đấu giá từ khoá Google

Trong ví dụ, nhà quảng cáo 1 có giá đặt tối đa trên mỗi lượt nhấp thấp hơn so với ba nhà quảng cáo khác. Nhưng đã đủ điều kiện để giành vị trí quảng cáo hàng đầu vì điểm chất lượng của họ cao.

Ngược lại, nhà quảng cáo 4 có giá đặt tối đa trên mỗi lượt nhấp cao nhất nhưng điểm chất lượng thấp nhất và kết thúc ở vị trí quảng cáo thấp nhất.

Tại sao cần quan tâm điểm quảng cáo trong đấu giá từ khóa Google?

Google xác định các ngưỡng điểm quảng cáo tối thiểu sẽ quyết định xem một quảng cáo có được hiển thị trên Google hay không.

Các nhà quảng cáo cạnh tranh để từ khoá của họ được hiển thị ở vị trí đầu tiên nhất trên trang kết quả tìm kiếm Google. Chính vì điều này dẫn đến tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao hơn. Điều này mang lại nhiều cơ hội hơn về khách hàng tiềm năng. Tỷ lệ CTR của quảng cáo thay đổi đáng kể tùy theo vị trí từ khoá. 

CTR trên tất cả quảng cáo tìm kiếm Google là 3,17%.

Tuy nhiên, tỷ lệ CTR này thay đổi mạnh tùy theo ngành và vị trí. Với tỷ lệ CTR “tốt” cho vị trí đầu tiên là 6% hoặc cao hơn.

Thậm chí những sự khác biệt nhỏ về phần trăm đó có thể tương đương với hàng ngàn lượt nhấp chuột hơn cho các quảng cáo được xếp hạng cao hơn.

4.2. Cost per Click

Chi phí trên mỗi lượt nhấp (CPC) là số tiền doanh nghiệp trả cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo của mình trong các chiến dịch tiếp thị trả tiền theo mỗi lượt nhấp (PPC).

Khi thiết lập một chiến dịch PPC trên Google Ads, doanh nghiệp đặt giá đặt tối đa trên Mỗi lượt nhấp cho các từ khóa trong tài khoản của mình. Giá đặt tối đa trên Mỗi lượt nhấp có thể được thiết lập tại cấp độ từ khóa hoặc tại cấp độ nhóm quảng cáo:

 • Giá đặt tối đa trên mỗi lượt nhấp là số tiền tối đa doanh nghiệp sẵn sàng trả cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo 
 • CPC thực tế là số tiền cuối cùng bị tính phí cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo của doanh nghiệp. CPC thực tế được xác định tại thời điểm cuộc đấu giá và có thể thấp hơn so với số tiền giá đặt tối đa trên mỗi lượt nhấp.
 • CPC trung bình là số tiền trung bình bị tính phí cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo của doanh nghiệp 

Mặc dù chi phí CPC có thể biến đổi tùy thuộc vào ngành, lĩnh vực của doanh nghiệp, giá trung bình CPC trong Google Ads là 2,69 đô la cho tìm kiếm và 0,63 đô la cho hiển thị.

Điểm quảng cáo ảnh hưởng đến CPC như thế nào?

Điểm quảng cáo ảnh hưởng đến CPC của từ khoá. Google Ads sử dụng hệ thống đấu giá giá thứ hai.

CPC thực tế được tính toán tại thời điểm cuộc đấu giá dựa trên Điểm Chất lượng và Điểm Quảng cáo của nhà quảng cáo ở dưới doanh nghiệp, cộng thêm 0,01 đô la. Vì cuộc đấu giá là động, CPC thực tế có thể thay đổi với mỗi cuộc đấu giá.

Google không tiết lộ chi tiết về cách đo CPC bình quân.

Theo Search Engine Land, CPC thực tế của quảng cáo được xác định tại thời điểm đấu giá bằng công thức:

CPC = (Điểm Quảng cáo/ Điểm Chất lượng) + 0,01USD

Đấu giá từ khoá Google

4.3. Điểm Chất lượng (Quality Score) 

Điểm Chất lượng là công cụ chẩn đoán chất lượng tổng thể của một quảng cáo so với quảng cáo khác.

Quảng cáo có mức liên quan và hữu ích cao hơn sẽ có điểm chất lượng cao hơn.

Điều này giúp đảm bảo rằng các quảng cáo hữu ích hơn sẽ được hiển thị ở vị trí cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm Google.

Điểm chất lượng được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10 và có sẵn cho mỗi từ khóa. Nó được xây dựng dựa trên các lần hiển thị lịch sử cho các truy vấn tìm kiếm chính xác của từ khóa của doanh nghiệp.

Ba yếu tố xác định điểm chất lượng:

 • Tỷ lệ nhấp chuột dự kiến và Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) là số lượt nhấp vào quảng cáo của doanh nghiệp chia cho số lần quảng cáo được hiển thị: CTR = số lần nhấp / số lần hiển thị.
 • Trải nghiệm trang đích – Landing page experience: đánh giá mức độ liên quan và hữu ích đối với người nhấp vào quảng cáo.
 • Độ tương quan quảng cáo – Ad Relevance: Độ tương quan đánh giá mức độ phù hợp với ý định tìm kiếm của người dùng.

5. Kết luận 

Trong thế giới quảng cáo trực tuyến, hiểu biết về Đấu giá từ khoá Google là một phần quan trọng. Mục đích để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. Ad Rank, CPC và Điểm Chất Lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của quảng cáo trên Google.

Bằng cách nắm vững các yếu tố này và áp dụng chúng một cách thông minh, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo và đảm bảo rằng đang đầu tư một cách hiệu quả vào chiến dịch quảng cáo của mình trên Google. 

Doanh nghiệp quan tâm các giải pháp Digital Marketing, vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Connect With CleverAds