Dẫn đầu xu thế với Social listening
Social media listening là quá trình thu thập, tổng hợp và phân tích các thảo luận công khai trên các kênh social media, bao gồm các mạng xã hội, các trang web, diễn đàn, báo chí, trang tin điện tử,… Từ đó có thể đưa ra những insight cần thiết về thị trường, đối thủ, khách hàng, chiến dịch… giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán kinh doanh của mình.
Social listening
CMETRIC - A SOCIAL LISTEN PLATFORM
CMETRIC - A SOCIAL LISTEN PLATFORM
Là đơn vị cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ Social Listening theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhằm giải quyết các bài toán liên quan đến quản trị thương hiệu, phát triển sản phẩm, thực thi chiến dịch và cảnh báo khủng hoảng truyền thông. "cMetric cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ Social Listening theo nhu cầu của doanh nghiệp. Với nguồn dữ liệu khổng lồ từ các kênh social media, cMetric giúp bạn thấu hiểu bức tranh tổng quan của thị trường, sản phẩm, khách hàng cũng như đối thủ, đồng thời có thể kiểm soát và phản ứng với những đề cập, thảo luận tiêu cực về thương hiệu của mình trên các kênh social media. Từ đó, giúp doanh nghiệp của bạn giải quyết các bài toán liên quan đến quản trị thương hiệu, phát triển sản phẩm, thực thi chiến dịch và cảnh báo khủng hoảng truyền thông."
Chúng tôi sở hữu khối dữ liệu khổng lồ Không ngừng cập nhật
Dịch vụ cung cấp
Social Listening Platform
Social Listening Platform
Báo cáo nghiên cứu thị trường
Báo cáo nghiên cứu thị trường
Cảnh báo khủng hoảng
Cảnh báo khủng hoảng
Lead Enrichment
Lead Enrichment
Social Monitorning
Social Monitorning
Case Study