Quản trị công ty

TÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
Điều lệ sửa đổi điều lệ công ty - Công ty cổ phần CleverGroup 18.08.2020
Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP Clever Group thay đổi lần thứ 18 - Công ty cổ phần Clever Group 18.08.2020
Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN - Công ty cổ phần Clever Group 06.03.2020
Điều lệ sửa đổi Clever Group - Công ty cổ phần Clever Group 06.03.2020
Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP Clever Group thay đổi lần thứ 17 - Công ty cổ phần Clever Group 06.03.2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Clever Group 16.08.2019
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Clever Group 14.08.2019
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Clever Group 12.08.2019
Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty - Công ty cổ phần Clever Group
Điều lệ công ty sửa đổi - Công ty cổ phần Clever Group
Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần Clever Group - Công ty cổ phần Clever Group
Điều lệ Công ty sửa đổi - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Công văn chấp thuận công ty đại chúng của Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) thông qua ngày 10.06.2019
Thông tin tóm tắt công ty đại chúng - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
Điều lệ Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn