Quản trị công ty

STTTÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
1 Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN - Công ty cổ phần CleverGroup 06.03.2020
2 Điều lệ sửa đổi Clever Group - Công ty cổ phần CleverGroup 06.03.2020
3 Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP CleverGroup thay đổi lần thứ 17 - Công ty cổ phần CleverGroup 06.03.2020
4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện - Công ty cổ phần CleverGroup 16.08.2019
5 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần CleverGroup 14.08.2019
6 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần CleverGroup 12.08.2019
7 Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty - Công ty cổ phần CleverGroup
8 Điều lệ công ty sửa đổi - Công ty cổ phần CleverGroup
9 Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần CleverGroup - Công ty cổ phần CleverGroup
10 Điều lệ Công ty sửa đổi - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
11 Công văn chấp thuận công ty đại chúng của Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) thông qua ngày 10.06.2019
12 Thông tin tóm tắt công ty đại chúng - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
13 Điều lệ Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn