Báo cáo tài chính

TÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
2020 BCTC quý IV - Công ty cổ phần Clever Group
2019 BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 9 tháng năm 2020 - Công ty cổ phần Clever Group
2019 BCTC riêng giữa niên độ đã soát xét 9 tháng 2020 - Công ty cổ phần Clever Group
2019 BCTC kiểm toán hợp nhất
2019 BCTC kiểm toán công ty mẹ
2018 Consolidated Financial Statement Audited
2018 BCTC Kiểm toán hợp nhất
2018 BCTC Kiểm toán công ty mẹ
2017 Consolidated Financial Statement Audited
2017 BCTC Kiểm toán hợp nhất
2017 BCTC Kiểm toán công ty mẹ

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn