Quản trị công ty

STTTÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện - Công ty cổ phần CleverGroup 16.08.2019
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần CleverGroup 14.08.2019
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần CleverGroup 12.08.2019
4 Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty - Công ty cổ phần CleverGroup
5 Điều lệ công ty sửa đổi - Công ty cổ phần CleverGroup
6 Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần CleverGroup - Công ty cổ phần CleverGroup
7 Điều lệ Công ty sửa đổi - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
8 Công văn chấp thuận công ty đại chúng của Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) thông qua ngày 10.06.2019
9 Thông tin tóm tắt công ty đại chúng - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
10 Điều lệ Công ty Cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn