Công bố thông tin

STTTÊN TÀI LIỆUTẢI TÀI LIỆU
1 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Công ty cổ phần CleverGroup
2 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - Công ty cổ phần CleverGroup
3 Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký và Upcom 20.08.2019 - Công ty cổ phần CleverGroup
4 Giấy xác nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp 10.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
5 Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
6 Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 03.07.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
7 Công văn 4117 của UBCK-QLCB Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
8 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh
9 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
10 Công văn 3616 UBCK - QLCB chấp thuận trả cổ tức bằng cổ phiếu
11 Báo cáo phát hành cổ phiếu 15.5.2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh
12 Quyết định Hội đồng quản trị số 6 năm 2019 - Công ty cổ phần Quảng cáo Thông minh

Liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, khu TTTM, Tòa nhà Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
T: +84 24 7304 6066

Hà Nội: 0919 01 8448
TP.HCM: 0919 02 8448
Đà Nẵng: 0917 73 8448

contact@cleverads.vn